Get Adobe Flash player

PROPONUJEMY; Wykonanie  Usług  związanych  z  zasobami  systemów  melioracji podstawowych  i  szczegółowych, w  zakresie  "odwodnienie  i  nawodnienie  systemami  otwartymy, wykonujemy  drenaże  nowe, podejmiemy  się  również  uruchomienia  drenarki  istniejącej, która  nie  spełnia  zadań,  do  kórych  została  przeznaczona.    Konserwacja; regulacja  szerokości  i  głębokości  cieków  wodnych  naturalnych  odbywa  się  poprzez  usuwanie  odkładu  rumoszu  niesionego  przez  cieki, umacnianie  brzegów  wykonujemy  materiałami ekologicznymi  tj;  palisady,płotki faszynowe,narzut  faszynowy  i

z  kamienia  naturalnego, etc.  W  zasobach  melioracji  podstawowych  i  szczegółowych  konserwację  wykonujemy  ręcznie  i  mechanicznie, poprzez  odmulanie  dna,usuwanie  roślin  korzeniących  się  w  dnie { do  usuwania  roślin  korzeniących  się  w  dnie  na  większych  akwenach  posiadamy specjalistyczny  sprzęt  zabudowany  na  łodzi, Łódź  ta  wyposażona  jest  w  boczną  kosiarkę  listwową  do okaszania  skarp, specjalne  listwy  wleczone  po dnie  do  podcinania rosilin  porastajających dno  oraz  czołowy  wybierak  skoszonego  porostu.