Get Adobe Flash player

 

Wykonujemy usługi  sprzętem  budowlanym ; tj.koparki  gasiennicowe  hydrauliczne,kołowa JCB 4cx koparki  linowe z  różnym  osprzętem, posiadamy własny  transport niskopodwoziowy  kosiarki bijakowe przystosowane do okaszania skarp wałów ppow. i skarp innych cieków.....etc.

OFERUJEMY  wykonanie  posiadanym  sprzętem  prac  z  zakresu;

melioracji (wykonanie  nowych  rowów  szczegółowych  do  odwadniania  pól, łąk, dróg  oraz  innych  użytków, konserwację  urządzeń  melioracji  szczegółowych (rowy)  półpodstawowych, podstawowych (kanały pompowe)  włącznie  z  odbudową,  przekładką  przepustów  dróg  dojazdowych  i  remontem  tych  dróg.     Wykonamy dla  rolników  place  składowe  na  buraki  cukrowe, według  wskazówek  zainteresowanych.    Wykonujemy zbiorniki  wodne (retencyjne)  stawy  rybne  dla  hobbystów, stawy  hodowlane, rekultywacja, odmulanie, oczyszczanie  z  roślin  korzeniących  się  w  dnie. Wykopy  ziemne pod  budynki  oraz  inne  budowle, i  wymianę  gruntu, niwelacja, uzbrajanie  terenu, odzyskiwanie nieużytków (karczowanie, odgruzowanie).       Rozbudowa podwyższanie  wałów  ppow. budowa  grobli  ziemnych, dogęszczanie  dynamiczne  istniejących, odwadnianie  systemamy  drenarskimy..etc...........