Get Adobe Flash player

Do  grona  naszych  największych  zleceniodawców  od  lat  należą               

                         Żuławski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  z  Elbląga

                         Gmina  Miasto  Elbląg,Wydział  Gospodarki  komunalnej  i  ochrony  środowiska.

                         Elbląski  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  kanalizacji  w  Elblągu.

                         Miejskie  Przedsiębiorstwo  oczyszczania  ścieków.

                         Elektrociepłownia  Elbląg.

                         Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  i  Powiatowych  w  Elblągu.

                         Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  w  Gdańsku.

                         Rejonowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  Gdańsk.

                         Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  w  Olsztynie.

                         Oraz  liczni  zleceniodawcy  indywidualni,